Preise Abo


Winterabo
04.10.2021 - 17.04.2022
Sommerabo
19.04.2021 - 03.10.2021
Ganzjahresabo
04.10.2021 - 02.10.2022
Montag bis Donnerstag
08 - 16 Uhr
€ 350,-
€ 260,-
€ 470,-
Montag bis Donnerstag
16 - 21 Uhr
€ 610,-
€ 260,-
€ 730,-
Montag bis Donnerstag
21 - 23 Uhr
€ 360,-
Tennishalle nicht geöffnet
€ 480,-
Freitag
08 - 13 Uhr
€ 350,-
€ 260,-
€ 470,-
Freitag
13 - 16 Uhr
€ 425,-€ 260,-€ 545,-
Freitag
16 - 21 Uhr
€ 610,-
€ 260,-
€ 730,-
Freitag
21 - 23 Uhr
€ 360,-
Tennishalle nicht geöffnet
€ 480,-
Samstag und Sonntag
08 - 18 Uhr
€ 460,-
€ 260,-
€ 580,-
Samstag und Sonntag
18 - 22 Uhr
€ 460,-
Tennishalle nicht geöffnet
Tennishalle nicht geöffnet