Preise Abo


Winterabo
05.10.2020 - 18.04.2021
Sommerabo
20.04.2020 - 04.10.2020
Ganzjahresabo
05.10.2020 - 03.10.2021
Montag bis Donnerstag
08 - 16 Uhr
€ 330,-
€ 260,-
€ 450,-
Montag bis Donnerstag
16 - 21 Uhr
€ 585,-
€ 260,-
€ 705,-
Montag bis Donnerstag
21 - 23 Uhr
€ 340,-
Tennishalle nicht geöffnet
€ 460,-
Freitag
08 - 13 Uhr
€ 330,-
€ 260,-
€ 450,-
Freitag
13 - 16 Uhr
€ 405,-€ 260,-€ 525,-
Freitag
16 - 21 Uhr
€ 585,-
€ 260,-
€ 705,-
Freitag
21 - 23 Uhr
€ 340,-
Tennishalle nicht geöffnet
€ 460,-
Samstag und Sonntag
08 - 18 Uhr
€ 440,-
€ 260,-
€ 560,-
Samstag und Sonntag
18 - 22 Uhr
€ 440,-
Tennishalle nicht geöffnet
Tennishalle nicht geöffnet